Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski 1.0 Metodą Colina Rose - kurs dla osób dorosłych początkujących lub tzw. “false beginners” - usługa zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/12600/591897
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 31,20 zł Cena brutto za godzinę 31,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 125
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2021-01-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-30
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Renata Flak Telefon 733533686
E-mail doradztwo@tipmedia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie B1. Kurs 1.0 Metodą Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Nauka języka angielskiego metodą Colina Rose to szybki kurs, który pozwala na osiągnięcie postępu od A1 do B1 w ciągu 6 miesięcy zamiast tradycyjnych 2-3 lat. Osoby przystępujące do kursu za kilka miesięcy będą sprawnie, pewnie oraz chętnie ko-munikować się po angielsku. Osoby, które przystąpiły do kursu Szybki Angielski 1.0 już z pewnym zasobem umiejętności językowych (czyli nie „od zera”), często kontynuują naukę od razu na kursie Szybki Angielski 2.0. Uczestnicy Szybkiego Angielskiego 1.0, startujący zupełnie od zera, zwykle osiągają największe postępy, realizując najpierw kurs 1.1. Uczestnik po zakończonym kursie osiągnie następujące efekty w zakresie wiedzy: - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw znanych uczestnikowi i typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. - potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym - potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są znane bądź które interesują uczestnika - potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany - za narzędzia jak korzystać z podręczników i platformy


Drukuj do PDF