Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka niemieckiego poziom B2 - 60 godzin


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/11855/591459
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-10-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-12
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 24. Kurs języka hiszpańskiego dla słabo zaawansowanych – poziom A2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Katarzyna Budzalek Telefon +48 691 83 80 45
E-mail katarzyna.budzalek@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji językowych uczestników, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Przygotowanie uczestnika do funkcjonowania w środowisku niemieckojęzycznym w życiu codziennym i zawodowym.


Drukuj do PDF