Kategorie usług
 
Menu

PAKIET: Kurs Prawa Jazdy kategorii C, kategorii C+E oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej wraz z dodatkowymi materiałami szkoleniowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/12373/591438
Cena netto 8 025,00 zł Cena brutto 8 025,00 zł
Cena netto za godzinę 38,77 zł Cena brutto za godzinę 38,77
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 207
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny prawa jazdy kategorii - AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,C,C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Prawo jazdy wydaje Starosta powiatowy lub Prezydent Miasta - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. 2011 nr.30 poz.151, KWP- wydaje Wojewoda na podst. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD, Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatowy lub Prezydent Miasta , Wojewoda
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń ENIGMA s.c. A.M.Pluta
Osoba do kontaktu MAŁGORZATA PLUTA Telefon +48 512231172
E-mail enigma@home.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs Prawa Jazdy kat C i kat CE umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do samodzielnego prowadzenia pojazdu ciężarowego solo oraz zestawu ciężarowego, jest również potwierdzeniem uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, samochodem ciężarowym z przyczepą. Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do pracy w zawodzie kierowcy, w firmie transportowej. Kwalifikacja może obejmować przewóz rzeczy (towarów) - przy jednoczesnym posiadaniu prawa jazdy kat. C lub osób - w przypadku jednoczesnego posiadania kat.D Po ukończeniu kursu Uczestnik: -wie jak zapobiegać zagrożeniom fizycznym, przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, zna przepisy ruchu drogowego, przepisy regulujące przewóz towarów, zasady udzielania pierwszej pomocy. -umie prowadzić pojazd samochodowy powyżej 3,5t, łącznie z przyczepą, obsługiwać mechanizmy pojazdu, poruszać się po drogach, zapobiegać przestępstwom, oceniać sytuacje awaryjne, załadować pojazd zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego -posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.


Drukuj do PDF