Kategorie usług
 
Menu

SEMESTRALNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO - POZIOM A 1.1 - USŁUGA ZDALNA - CAŁA POLSKA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/10316/591184
Cena netto 1 392,00 zł Cena brutto 1 392,00 zł
Cena netto za godzinę 24,00 zł Cena brutto za godzinę 24,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 58
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-01 Termin zakończenia usługi 2020-11-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-02
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 66. Język niemiecki na co dzień na poziomie C2, AD13
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów Po ukończeniu kursów uczestnik: rozumie pytania i polecenia po niemiecku, potrafi stawiać proste pytania i udzielać proste odpowiedzi, umie opisać rodzinę, cechy charakteru, literować, stosować liczebniki, umie czytać i wypełniać formularze po niemiecku, rozumie dłuższe wypowiedzi mówione wolno i wyraźnie. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie A1.1.


Drukuj do PDF