Kategorie usług
 
Menu

Budowanie świadomych relacji z otoczeniem w warunkach presji i stresu- praktyczny trening zwiększania wydajności osobistej w pracy zawodowej - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/50129/590819
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-08
Maksymalna liczba uczestników 9
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu Izabela Anna Podbielska Telefon 731788716
E-mail podbielska.risfundacja@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie budowania świadomych relacji z otoczeniem w warunkach presji i stresu. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za budowanie relacji z otoczeniem. Szkolenie będzie trwało 18 godzin. Poziom nabytej wiedzy zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Podniesienie kompetencji pracowników pozwoli na zastosowanie działań i narzędzi mających wpływ na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, ich zaangażowania a co za tym idzie również efektywności. Zwiększenie efektywności pracowników wpłynie na zwiększenie jakości świadczonej pracy a tym samym na poprawę sytuacji organizacyjnej oraz finansowej pracodawców.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie pojmowania roli świadomych relacji z otoczeniem w warunkach presji i stresu jako zjawiska zwiększającego wydajność osobistą w pracy zawodowej. Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie umiejętności równoważenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Pozna istotę równowagi w życiu człowieka. Zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu wybranych narzędzi wspomagających zarządzaniem sobą w czasie. Dowie się jakie są pozytywne i negatywne skutki konfliktów. Pozna sposoby rozwiązywania konfliktów. Nauczy się budować umiejętności samokontroli w warunkach presji i stresu.
Drukuj do PDF