Kategorie usług
 
Menu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/10510/590781
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-11 Termin zakończenia usługi 2020-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-01
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Anna Fułat Telefon +48 32 603 77 26
E-mail cdun@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy, elementy psychologii w komunikacji i relacjach "Instruktor - osoba ucząca się", metodyka praktycznej nauki zawodu oraz umiejętności dydaktyczne, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu instruktora praktycznej nauki zawodu przez przekazanie informacji dotyczących specyfiki uczenia się młodzieży i osób dorosłych, metodyki nauczania (w tym występujących pomocy dydaktycznych wspierających proces nauczania, metod oraz technik ewaluacji procesu dydaktycznego). Po zakończeniu kursu uczestnik: -posiada wiedzę z zakresu motywów, potrzeb, aspiracji w uczeniu się (młodzieży i dorosłych), - posiada wiedzę z zakresu metod nauczania i technik nauczania i potrafi ją zastosować, - zna techniki ewaluacji procesu dydaktycznego, -potrafi prawidłowo przeprowadzić proces dydaktyczny, -potrafi się prawidłowo posługiwać pomocami dydaktycznymi wpierającymi proces nauczania, - potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać dylematy związane z nauczaniem młodzieży i dorosłych.


Drukuj do PDF