Kategorie usług
 
Menu

Ubezpieczenia społeczne – najważniejsze zmiany dla płatników składek


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/29/13089/590775
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-22 Termin zakończenia usługi 2020-09-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-18
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia jest poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA, oraz poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych i E-ZLA. Poznanie zasad obsługi E-akt i nowych dokumentów przekazywanych do ZUS. Poznanie nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 roku i zasad podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia dla różnych grup ubezpieczonych. Zasady prowadzenia PPK od strony ZUS, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.


Drukuj do PDF