Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego w biznesie A2/2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/29/36437/590261
Cena netto 6 240,00 zł Cena brutto 6 240,00 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 52
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-02 Termin zakończenia usługi 2021-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lingua Justyna Cygan
Osoba do kontaktu Justyna Cygan Telefon 509135504
E-mail kontakt@linguacentrum.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
1.Wiedza: Znajomość języka angielskiego w biznesie na poziomie A2+ i biznesowych aspektów kulturowych w krajach anglojęzycznych. 2.Umiejętności: rozwój sprawności językowych w zakresie mówienia- rozwój słownictwa i struktur gramatycznych, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania na poziomie A2+; 3. Kompetencje społeczne: umiejętność komunikowania się w języku obcym na danym poziomie uwzględniając aspekty kulturowe w sytuacjach biznesowych, umiejętność samokształcenia i własnej oceny umiejętności językowych, poprzez przełamanie bariery językowej kursant będzie mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym.


Drukuj do PDF