Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych w projekcie Akademia Menedżera MŚP - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/43841/589897
Cena netto 1 707,32 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 243,90 zł Cena brutto za godzinę 300,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-24 Termin zakończenia usługi 2020-08-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-20
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spatium Development Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Ewa Wąsowicz Telefon 733250350
E-mail szkolenia@spatiumdg.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym doradztwa w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych będzie przygotowanie planu działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie. Zbudowanie strategii i wyznaczenie celów zapewnią realizację celów biznesowych oraz bezpośrednio przełoży się na wzrost kompetencji właściciela firmy, a co za tym idzie efektywność firmy i generowanego zysku w terminie 6 miesięcy od przeprowadzenia diagnozy.
Cel edukacyjny
Celem doradztwa jest przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych w firmie. Potrzeba szkoleniowa jest to obszar kompetencji, który należy zmienić aby umożliwić efektywne wykonywanie obowiązków. Brak efektów może wynikać m.in zarówno z niewywiązywania się ze swoich czynności, braku odpowiednich kompetencji. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych jest pierwszym z etapów szkolenia. Na podstawie niniejszej analizy można zweryfikować jakiego rodzaju szkolenia potrzebuje właściciel by zwiększyć efektywność swojej pracy. Wynikiem przeprowadzenia takiej analizy będzie stworzenie planu rozwoju firmy, który pozwoli na zwiększenie obrotów w firmie. Posiadanie planu rozwojowego jest bardzo istotnym aspektem, ponieważ bardzo często szkolenia nie są dopasowane i w związku z tym dochodzi do marnotrawstwa środków finansowych i zniechęcenia do inwestowania w szkolenia. Uczestnik doradztwa nabędzie wiedzę z zakresu mocnych i słabych stron firmy a także ukaże zagrożenia i szanse firmy. Ukończenie doradztwa z zakresu analizy potrzeb rozwojowych sprawi, iż właściciel będzie potrafił nakreślić plany rozwoju firmy, ustalić cele biznesowe firmy a także wskazać obszary kompetencji do interwencji oraz doskonalenia. Zdobyte podczas doradztwa informacje, uczestnik będzie potrafił wdrożyć w funkcjonowanie swojej firmy.


Drukuj do PDF