Kategorie usług
 
Menu

Język angielski dedykowany pracownikom hoteli oraz lokali gastronomicznych. - szkolenie elearningowe.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/5981/589825
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 6 250,00 zł
Cena netto za godzinę 56,82 zł Cena brutto za godzinę 56,82
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 110
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-08 Termin zakończenia usługi 2020-10-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-08
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚWIATA i BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Grzegorz Nowakowski Telefon 32 204 14 73 wew. 31
E-mail g.nowakowski@oswiata.slask.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji jego uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym ogólnym oraz specjalistycznym (biznesowym), przez przedsiębiorców, kadrę zarządzająca oraz pracowników przedsiębiorstwa działającego w branży hotelarskiej i gastronomicznej, mających na codzień do czynienia z kontrahentami, klientami, współpracownikami posługującymi się językiem angielskim. Program szkolenia obejmuje podstawy języka angielskiego codziennego na poziomie ogólnym oraz specjalistycznym dedykowanym branży hotelarskiej i gastronomicznej. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - posiada wiedzę na temat posługiwania się językiem angielskim codziennym i specjalistycznym, w tym: zasad gramatyki, słownictwa, konstrukcji zdań, wypowiedzi werbalnych głównie związanych z komunikacją z klientami czy współpracownikami oraz czytania i przygotowywania korespondencji pisemnej. - posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim codziennym na poziomie ogólnym, i specjalistycznym, w tym: potrafi praktycznie stosować zasady angielskiej gramatyki, ma duży zasób słownictwa, potrafi prawidłowo konstruować zdania, wypowiedzi werbalne (głównie rozmowy z klientami i kontrahentami anglojęzycznymi) oraz stosować w praktyce podstawową korespondencję pisemną (czytanie i pisanie). - posiada kompetencje społeczne przejawiające się w umiejętności samokształcenia się w kierunku objętym tematyką szkolenia, w tym rozwijania swoich kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim poprzez dalszy udział w formach kształcenia oraz poprzez stosowanie języka na codzień w pracy zawodowej. Celem społecznym szkolenia będzie ponadto możliwość dzielenia się uzyskaną wiedzą z innymi współpracownikami, wzrost pozycji zawodowej, stabilizacja zatrudnienia, możliwość awansu i możliwość wzrostu wynagrodzenia, czy też przychodów firmy. W wyniku udziału w usłudze uczestnicy będą potrafili w sposób skuteczny zwiększyć efektywność i sprawność wykonywania zadań operacyjnych za które są odpowiedzialni z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej prowadzonej w języku angielskim, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa w którym są zatrudnieni lub których są właścicielami. W wyniku udziału w usłudze zostanie przez uczestnika/uczestniczkę osiągnięty cel edukacyjny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do posługiwania się językiem angielskim.


Drukuj do PDF