Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski 2.0 Metodą Colina Rose - kurs dla osób, które posługują się już angielskim w stopniu komunikatywnym, lecz chcą mówić poprawniej lub płynniej - usługa zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/12600/589728
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 31,20 zł Cena brutto za godzinę 31,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 125
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-07 Termin zakończenia usługi 2020-12-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-04
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Renata Flak Telefon 733533686
E-mail doradztwo@tipmedia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Program kursu pozwala na osiągnięcie poziomu B2, czyli poziom “biegłości” wg. klasyfi-kacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Eu-ropy. Metoda Colina Rose pozwala osiągnąć ten poziom już po 6 miesiącach – zamiast tradycyjnych 2-3 lat! W trakcie kursu bardzo intensywnie zostaje rozbudowana bazę słownictwa i struktura językowych. Uczestnik po zakończonym kursie osiągnie następujące efekty w zakresie wiedzy: - z zakresu słownictwa przewidzianego w programie W zakresie umiejętności: - porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem angielskiego, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne na różnorodne tematy - potrafił wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach, będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty z zakresie kompetencji społecznych: - poszerzy swoje wiedzę w zakresie języka angielskiego, co ułatwi komunikowanie się w tym języku z szerszą grupą społeczną - osiągnie swobodę komunikacji


Drukuj do PDF