Kategorie usług
 
Menu

Negocjacje biznesowe z wykorzystaniem licencjonowanych narzędzi szkoleniowych persolog®


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/7889/589722
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 4 428,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-09 Termin zakończenia usługi 2020-10-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-01
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ConsArt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Anna Kazibudzka Telefon +48 519196007
E-mail anna.kazibudzka@cons-art.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele edukacyjne szkolenia to w pierwszej kolejności zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarach postawy negocjacyjnej partnerów negocjacji, następnie samego procesu, czyli przebiegu procesu negocjacji oraz wiedzy i umiejętności stosowania odpowiednich technik negocjacyjnych w kontekście sytuacyjnym oraz osobowości partnera negocjacji (poziom ekspercki). Uczestnik nauczy się rozróżniać sześć podstawowych stylów negocjacji związanych z postawami: od Wygrany- Przegrany do Wygrany-Wygrany i zrozumie wpływ postawy na wynik negocjacji oraz będzie mógł poddać swoją postawę weryfikacji pod kątem skuteczności oraz adekwatności. Uczestnik przekonana się także biorąc udział w specjalnej symulacji, jak postawa wpływa na efekt negocjacji – czyli podczas warsztatu zdobędzie wiedzę i doświadczy w sytuacji, jak to działa na partnerów i na przebieg negocjacji. Uczestnik będzie umiał rozróżnić każdy z sześciu etapów procesu negocjacji (od przygotowania, poprzez proponowanie, „targowanie” do porozumienia i zamknięcia) i dowie się, jak reagować adekwatnie. Nauczy się rozpoznawać i bronić przed manipulacyjnymi technikami negocjacji. To jeden z ważniejszych aspektów kompetencji, ponieważ ma zapobiec sytuacji stania się ofiarą bardziej doświadczonych partnerów negocjacji. Uczestnik zdobędzie wiedzę i pozna stosowanie 9 podstawowych technik negocjacyjnych w różnych sytuacjach jako reakcję na techniki stosowane przez partnerów negocjacji, np. technikę ‘straszenie konkurencją’, ‘straszenie alternatywą’, technikę ‘na ostrzu noża’, technikę ‘nagroda w raju’ oraz inne zgodnie z programem szkolenia. Uczestnik pozna także praktyczne wskazówki strategii negocjacji w zależności od sytuacji negacyjnej- jednorazowej lub długoterminowej (relacyjnej). Uczestnik zrozumie i pozna w interakcji z innymi Uczestnikami szkolenia, jakie zachowania wg metodologii DISK (podział osobowości) preferuje on sam oraz partnerzy negocjacji. Dzięki temu dowie się, jakim typem negocjatora jest aktualnie i jakie mocne strony wykorzystuje oraz pozna możliwe słabe strony swoich naturalnie preferowanych zachowań (nawyki, zachowania reaktywne). Ostatnim celem szkolenia jest stworzenie przestrzeni do podsumowującej „rozgrywki” symulacji negocjacji, w której Uczestnik wykorzysta zdobytą wiedzę i kompetencje celem budowania pozytywnego wzmocnienia procesu uczenia się. W zakresie kompetencji społecznych, Uczestnik nabędzie umiejętności samokształcenia w obszarze świadomego uczestnictwa w procesie negocjacyjnym.


Drukuj do PDF