Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka włoskiego biznesowego B1 - 38h (lipiec-sierpień)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/25/11855/589579
Cena netto 2 660,00 zł Cena brutto 2 660,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 38
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-01 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-30
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 27. Kurs języka francuskiego dla słabo zaawansowanych (poziom A2)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Katarzyna Budzałek Telefon +48 42 630 28 80
E-mail katarzyna.budzalek@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest opanowanie w praktyce umiejętności użycia języka w różnych komunikacyjnych sytuacjach włoskojęzycznych tj. uzasadniania bądź wyjaśniania swoich opinii i planów, rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Umiejętność radzenia sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem; umiejętność tworzenia prostych, spójnych wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują; umiejętność opisywania doświadczeń, wydarzeń, marzeń, nadziei i aspiracji i uzasadniania bądź wyjaśniania swoich opinii i planów.


Drukuj do PDF