Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski 2.0 Metodą Colina Rose - kurs dla osób, które posługują się już angielskim w stopniu komunikatywnym, lecz chcą mówić poprawniej lub płynniej - usługa zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/25/30471/589549
Cena netto 6 600,00 zł Cena brutto 6 600,00 zł
Cena netto za godzinę 52,80 zł Cena brutto za godzinę 52,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 125
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-28 Termin zakończenia usługi 2021-01-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-24
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
Osoba do kontaktu Anna Rybak Telefon +48606895400
E-mail biuro@bdgizba.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Program kursu pozwala na osiągnięcie poziomu B2, czyli poziom “biegłości” wg. klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Europy. Metoda Colina Rose pozwala osiągnąć ten poziom już po 6 miesiącach – zamiast tradycyjnych 2-3 lat! W trakcie kursu bardzo intensywnie zostaje rozbudowana bazę słownictwa i struktura językowych. Po ukończonym kursie uczestnik będzie: - rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą standardowej komunikacji w firmie, - porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem angielskiego, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne na różnorodne tematy - potrafił wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach, będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty z zakresie kompetencji społecznych: - poszerzy swoje wiedzę w zakresie języka angielskiego, co ułatwi komunikowanie się w tym języku z szerszą grupą społeczną - osiągnie swobodę komunikacji


Drukuj do PDF