Kategorie usług
 
Menu

VMware vSphere: Fast Track [V6.7] - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/25/8397/589183
Cena netto 5 100,00 zł Cena brutto 6 273,00 zł
Cena netto za godzinę 113,33 zł Cena brutto za godzinę 139,40
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-27 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia VMware vSphere: Fast Track [V6.7] jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy i umiejętności potrzebnych do administracji i monitoringu środowisk VMware vSphere oraz vCenter Server. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: będzie znał metody optymalizacji wykorzystania CPU oraz pamięci; będzie znał zasady szyfrowania plików maszyn wirtualnych; będzie znał zasady i stosowania uprawnień; będzie potrafił zarządzać wirtualnymi maszynami; będzie umiał optymalnie przydzielać zasoby sprzętowe maszynom wirtualnym; będzie potrafił skalować środowiska maszyn wirtualnych; będzie wiedział, jak zapewniać wysoką dostępność środowiskom maszyn wirtualnych; będzie wiedział, jak porównać switcha standartowego ze switchem rozproszonym; będzie wiedział, jak tworzyć i używać alarmy do raportowania wybranych zdarzeń; będzie otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju; nabędzie umiejętność koncentracji na praktycznych rezultatach rozwojowych organizacji z którymi / dla których pracuje, będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu przyczynią się do poprawienia efektywności wykonywanej pracy w środowiskach VMware vSphere oraz vCenter Server.
Drukuj do PDF