Kategorie usług
 
Menu

Kurs spawania metodą TIG 141 FM3 BW i FW - stal czarna z certyfikatem TUV.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/22/13937/587722
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 46,67 zł Cena brutto za godzinę 46,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 75
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-23 Termin zakończenia usługi 2020-08-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-22
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Po odbytym kursie uczestnik odbywa egzamin zgodnie z Normą Europejską PN - EN 9606 i otrzymuje certyfikat oraz książkę spawacza wydaną przez TÜV SUD
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
tak - TÜV SUD Polska
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak - certyfikat spawacza
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
TÜV SUD Polska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TÜV SUD Polska
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia i Usług Technicznych "FENIX" Marek Fabisiak
Osoba do kontaktu Marek Fabisiak Telefon 603-338-620
E-mail fenix@fenix-ostrow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie kompetencji uczestnika kursu
Drukuj do PDF