Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zespołami, budowa standardów i strategii oraz motywacja pracowników


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/20/30523/586823
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-23 Termin zakończenia usługi 2020-09-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-22
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OZGA CONSULTING COMPANY Marta Ozga
Osoba do kontaktu Marta Ozga Telefon 501161301
E-mail marta.ozga@ozgaconsulting.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy dla uczestników szkolenia jest zbudowanie efektywnego modelu i standardów zarządzania w firmie, tak aby każdy manager potrafił: motywować pracowników, prawidłowo diagnozować potrzeby rozwojowe, stosować standard managerski, uczyć pracowników rozwiązywać większość problemów na swoim stanowisku samodzielnie, budować odpowiedzialność za wyniki w zespole oraz skutecznie delegować zadania i kontraktować jakość ich wykonania. Managerowie nauczą się także eliminować najczęstsze błędy w zarządzaniu, które kosztują dużo i generują straty w czasie, dochodach i potencjale firmy. Cele biznesowe w podsumowaniu: 1) zbudowanie wyższej jakości systemów zarządzania co przekłada się na efektywność zespołów i pracowników 2) rezultatem będzie wdrożenie nowych nawyków i standardów szefowskich i zwiększenie efektywności pracy pracowników, 3) Konstrukcja szkolenia powoduje, że uczestnik poznaje krok po kroku umiejętności i techniki managerskie, które umożliwią mu osiągnięcie celu oraz zbudowanie pozytywnych przekonań o własnych umiejętnościach managerskich i wpływie na postawy pracowników, co przyczynia się do wiary w to, że cel może zostać osiągnięty, 4) osiągnięcie wyższej wydajności przy lepszej komunikacji i przemyślanych działaniach pracowników daje satysfakcję i poczucie sprawczości w całym zespole i firmie oraz daje możliwości rozwoju firmie i nowy punkt startu do realizacji założonych strategii rozwoju firmy, 5) pierwsze wyniki optymalizacji działań i postaw szefowskich i managerskich będą już widoczne w trakcie trwania szkolenia, na zakończenie cyklu szkoleniowego będą podsumowane wyniki zarządzania i wszystkie ich składowe.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu zbudować wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania zespołami i komunikacją wewnątrz firmy. Obok teorii, modeli zarządzania oraz strategii zarządzania, szkolenie będzie miało także charakter praktyczny i będzie dotyczyło realnych sytuacji zachodzących w firmie i sposobów ich rozwiązania. Omówimy konkretne przykłady i metody ich rozwiązania. Duży nacisk będzie kładziony na model zarządzania poprzez zdrowie organizacji, czyli komunikację w oparciu o wartości i talenty pracowników i szczerą wymianę informacji oraz oparciu o postawy managerskie i dorosłe z Analizy Transakcyjnej. Na szkoleniu wypracujemy również obowiązujący w firmie standard managera, czyli katalog minimalnych wymagań i postaw managerskich pozwalający na efektywne zarządzanie zespołem, zwiększanie wyników, rozwiązywanie problemów oraz motywację i rozwój pracowników. Szkolenie opiera się na 5 filarach, które pozwolą nabyć nowe umiejętności w zakresie 1) stosowanie standardów managera i postaw lidershipu, 2) umiejętność stosowania modelu zarządzania organizacją poprzez zdrowia organizacji, 3) jak stosować i używać otwartej komunikacji w firmie, 4) jak motywować pracowników poprzez umiejętności miękkie (z użyciem Analizy Transakcyjnej) i jak używać narzędzia coachingowe przez szefa, 5) umiejętność budowania osobowości lidera, który prowadzi i rozwija pracowników. Dzięki wiedzy i umiejętnościom, uczestnik nabędzie nowe kompetencje profesjonalnego managera i szefa, który staje się liderem dla zespołu. Inspiruje, daje przykład i prowadzi. Skutecznie rozwiązuje konflikty i rozwija ludzi dzięki nowym kompetencjom interpersonalnym i lepszej komunikacji. Kompetencje te pozwolą zbudować nowe postawy szefowskie, nowe poczucie sprawczości szefa, skuteczność w delegowaniu oraz podniesie wyniki zespołu. Nowe kompetencje przyczynią się także do zbudowania trwałego, doskonale zgranego zespołu i co przekłada się na efektywność w pracy, poczucie zadowolenia oraz zaangażowanie pracowników w życie firmy i zespołu.


Drukuj do PDF