Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/16/14190/584587
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 15,71 zł Cena brutto za godzinę 15,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-27 Termin zakończenia usługi 2020-08-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloków programowych określanych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1,C,C1+E,C+E,D1,D, D1+E,D+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak
Osoba do kontaktu Alina Koch Telefon 603 671 571
E-mail alina.koch@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.


Drukuj do PDF