Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E (przewóz rzeczy).


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/13/18276/583062
Cena netto 1 150,00 zł Cena brutto 1 150,00 zł
Cena netto za godzinę 32,86 zł Cena brutto za godzinę 32,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-29 Termin zakończenia usługi 2020-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-26
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk
Osoba do kontaktu Marek Tomczyk Telefon +48 15 816 55 55
E-mail biuro@prawkostalowa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę z zakresu technik i racjonalnego kierowania pojazdem ciężarowym z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, wiedzę z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, wiedzę na temat uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku. 2. Posiada umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego w warunkach specjalnych wraz z prawidłowym załadunkiem i przewozem rzeczy i towarów z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, potrafi obsługiwać mechanizmy pojazdu, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych kierowcy. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy zawodowego.
Drukuj do PDF