Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminem państwowym.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/13/18276/583028
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 20,36 zł Cena brutto za godzinę 20,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-29 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-26
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Obowiązująca podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk
Osoba do kontaktu Marek Tomczyk Telefon +48 15 816 55 55
E-mail biuro@prawkostalowa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze autobusem, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami. 2. Posiada umiejętność prowadzenia autobusu wraz z zachowaniem odpowiedniego komfortu jazdy podróżującym pasażerom z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, posiada umiejętność zoptymalizowania zużycia paliwa wraz z jazdą w warunkach specjalnych, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie wpływ środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji, a także wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowania kierowcy. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy autobusu, zachowuje najwyższe standardy jakości poprzez właściwe reprezentowanie przewoźnika. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy autobusu.


Drukuj do PDF