Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zespołem pracowniczym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/10/9407/581873
Cena netto 1 160,00 zł Cena brutto 1 160,00 zł
Cena netto za godzinę 82,86 zł Cena brutto za godzinę 82,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-07
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Osoba do kontaktu Centrum Studiów Podyplomowych Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek Telefon +48 32 3570606/ 605
E-mail szkolenia@gwsh.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zdobyte umiejętności przełożą się na większe zaangażowanie i wydajność pracy, co odzwierciedli się w większej ilości wykonanych zadań w krótszym czasie. Większa efektywność zarządzania będzie przekładała się bezpośrednio na lepsze wykorzystanie potencjałów zasobów firmy co będzie miało wpływ na wyższą jakość organizacji, komunikacji, motywacji oraz budowę konkurencyjności na rynku (realizację celów biznesowych firmy) co bezpośrednio będzie miało wpływ na wzrost ilości wykonywanych zleceń a tym samym wyższy zysk firmy. Wdrożenie wszystkich poznanych zasad na szkoleniu przyczyni się do wzrost liczby sprzedanych usług o 5% w skali miesiąca w terminie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ? Celem kursu jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych, najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem. A także: wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających pracownikami, dowiedzenie się, w jaki sposób podnieść efektywność zarządzania dzięki użyciu odpowiednich, dedykowanych do tego celów, poznanie zasad skutecznej komunikacji w zespole. JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ? Umiejętność udzielania w sposób kompetentny informacji zwrotnej pracownikom. Zdolność skutecznej komunikacji w zespole pracowniczym. Umiejętność wzmacniania zaangażowania pracowników.


Drukuj do PDF