Kategorie usług
 
Menu

Skuteczne zarządzanie zespołem. Jak stworzyć zespół, który będzie wzorem dla innych?


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/09/10976/581252
Cena netto 980,00 zł Cena brutto 1 205,40 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 86,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-26 Termin zakończenia usługi 2020-08-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-24
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich Joseph Wera
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon 664-494-281
E-mail j.makuch@gaum.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności zarządzania zespołem. Po szkoleniu uczestnik: - buduje swój pozytywny wizerunek jako lidera. - stosuje metody i narzędzia budowania zaangażowania. - posiada umiejętność inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej. - potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników. - dopasowuje metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy. - tworzy spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach. - określa i komunikuje pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania. - wie jak powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem. - prawidłowo ocenia czas niezbędny do wykonania określonego zadania. - posiada umiejętność delegowania zadań zgodnie z kompetencjami pracowników. - wie jak prowadzić prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań.


Drukuj do PDF