Kategorie usług
 
Menu

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC z kodem zawodu 121201


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/05/23/13089/58069
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 21,93 zł Cena brutto za godzinę 21,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 114
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-05-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-12
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem specjalistów ds. kadr i płac. Wykonywanie zawodu kierownika działu kadrowo-płacowego wymaga szczególnych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, kurs przygotuje osobę do tego stanowiska, powinna ona nabyć zdolność przekonywania i prowadzenia negocjacji, zdolności koncentracji uwagi i jej podzielności, umiejętności organizowania własnego stanowiska pracy i podległych pracowników, wykonywania zadań pod presją czasu, podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kierownik działu powinien charakteryzować się również dużą odpornością na stres, samodzielnością, dokładnością i systematycznością, dyskrecją, elastycznością i kreatywnością i takie umiejętności nabędzie uczestnik kursu.


Drukuj do PDF