Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-kurs poziom podstawowy Edukacja zdalna


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/08/11147/580366
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-18 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zapoznanie uczestników z filozofią modelu skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz podstawowymi narzędziami pracy w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. Kurs jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia terapii w modelu skoncentrowanym na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie. Uczestnicy kursu zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie tego jak rozpoznawać kompetencje indywidualne i relacyjne klientów i jak wzmacniać ich obszary motywacji do zmiany. Wiedza: -posiada wiedzę wymaganą dla roli terapeuty podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach -posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii wprowadzania zmian -rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych -rozumie kompetencje wymagane od osoby będącej w roli terapeuty pracującego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach -zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach -zna prawa i obowiązki terapeuty pracującego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach Umiejętności: -stosuje poznane modele i narzędzia skuteczne w modelu skoncentrowanym na rozwiązaniach w pracy z klientem -posługuje się modelem EARS, skalą, wyjątkami, pytaniem o cud -umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji terapeutycznych -jasno przedstawia cele terapii i wykorzystywane narzędzia -umiejętnie zadaje pytania dotyczące celów, potrzeb i możliwości klienta -umiejętnie buduje u klienta proces osiągania celów -stosuje interwencje odpowiednie do etapu procesu wprowadzania zmian Kompetencje społeczne -posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów terapeutycznych w pracy z klientem -potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki -świadomie stosuje w pracy z klientem ’postawę niewiedzy”
Drukuj do PDF