Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawo jazdy kat. D po C oraz kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminami państwowymi.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/18276/578960
Cena netto 4 580,00 zł Cena brutto 4 580,00 zł
Cena netto za godzinę 48,21 zł Cena brutto za godzinę 48,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 95
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Obowiązująca podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk
Osoba do kontaktu Marek Tomczyk Telefon +48 15 816 55 55
E-mail biuro@prawkostalowa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze autobusem, wiedzę z zakresu technik i racjonalnego kierowania autobusem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami. 2. Posiada umiejętność prowadzenia autobusu wraz z zachowaniem odpowiedniego komfortu jazdy podróżującym pasażerom z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, potrafi obsługiwać mechanizmy pojazdu, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie wpływ środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji, a także wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowania kierowcy. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy autobusu. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy autobusu.


Drukuj do PDF