Kategorie usług
 
Menu

AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (KTW X)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/15157/578529
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 3 300,00 zł
Cena netto za godzinę 183,33 zł Cena brutto za godzinę 183,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-06 Termin zakończenia usługi 2020-10-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-05
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat AgilePM® Practitioner wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
APM Group Ltd.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marek Belski Telefon 663 310 112
E-mail m.belski@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji i kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym, przygotowanie uczestników do przystąpienia oraz udział w akredytowanym egzaminie AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium. Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner. W obszarze wiedzy uczestnik: • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM, • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile, • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu, W obszarze umiejętności uczestnik: • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym, • umie zastosować pryncypia DSDM, • umie formułować user stories, • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu, • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania, • skutecznie zarządza ryzykiem, • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie, • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju, • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań, • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.


Drukuj do PDF