Kategorie usług
 
Menu

kurs "Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce logopedy i neurologopedy"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/8530/578226
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 476,00 zł
Cena netto za godzinę 92,31 zł Cena brutto za godzinę 113,54
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 13
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-07 Termin zakończenia usługi 2020-11-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rehaintegro sp. z o.o. sp. k
Osoba do kontaktu Paweł Tota Telefon +48881439678
E-mail biurorehaintegro@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA: Zdobycie konkretnej wiedzy do prawidłowego diagnozowania i leczenia SSŻ, wiedzy na temat funkcji, patologii i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Poznanie wpływu dysfunkcji tego stawu na prawidłową pracę języka,emisję głosu i połykanie. UMIEJĘTNOŚCI: Zdobycie umiejętności odróżniania czynników wstępujące od zstępujących, które determinują prawidłową biomechanikę SSŻ. Nabycie umiejętności samodzielnego diagnozowania i leczenia problemów związanych ze SSŻ KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Nabycie kompetencji przeprowadzania fachowego wywiadu i badania pacjentów, zdolności kształtowania dalszego rozwoju zawodowego w tym obszarze; wzbogacenia własnego warsztatu pracy, dające możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz dzielenia się nabytymi doświadczeniami w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej.


Drukuj do PDF