Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie wzmocnienia wizerunku mikroprzedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie i prowadzenie strony/sklepu internetowego - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/39489/578066
Cena netto 7 500,00 zł Cena brutto 9 225,00 zł
Cena netto za godzinę 187,50 zł Cena brutto za godzinę 230,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-26 Termin zakończenia usługi 2020-07-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-05
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ARSmedia Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Mariusz Kwiatkowski Telefon 508360142
E-mail m.kwiatkowski@arsmedia.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi doradczej jest wskazanie przedsiębiorstwu takich metod zarządzania i wiedzy merytorycznej z zakresu prowadzenie własnej strony internetowej oraz sklepu internetowego aby przyczyniło się to do zwiększenia liczby klientów o 10% i wzrost przychodów o 20% w terminie do 12 m-cy po zakończeniu udziału w usłudze, względem roku poprzedniego. Cel ten możliwy będzie do realizacji wyłącznie w przypadku wdrożenia w przedsiębiorstwie zaleceń i rekomendacji wypracowanych w trakcie trwania usługi doradczej. Usługa obejmuje przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa wizerunkowego mikro przedsiębiorstwa. W wyniku doradztwa wizerunkowego zostaną: - nakreślone plany rozwoju firmy, - nakreślone cele biznesowe przedsiębiorstwa, - określone luki i potrzeby wizerunkowe. W toku usługi wskazane zostaną najważniejsze zasoby i potencjał przedsiębiorstwa, mocne strony i potencjalne zagrożenia dla rozwoju firmy ze wskazaniem obszarów, które wymagają interwencji. Na bazie powyższych wskazań zostaną zarekomendowane działania, których wdrożenie przełoży się na zwiększenie efektywności biznesowej przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
W wyniku usługi doradczej uczestnicy usługi posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie projektowania treści i budowy oraz pozycjonowania strony/sklepu internetowego mikroprzedsiębiorstwa. Cel na poziomie wiedzy • zapoznanie się ze standardami prawidłowo zaprojektowanej strony internetowej • poznanie zasad budowy właściwych komunikatów w sieci Cel na poziomie umiejętności: • dostosowania przekazu do grupy docelowej • doboru informacji zamieszczanej na stronie internetowej Cel na poziomie kompetencji w zakresie: • zdobycia świadomości ważności budowy przekazu w sieci i doboru informacji kierowanych do klienta • automotywacja do budowania zaangażowania i odpowiedniej komunikacji pomiędzy interesariuszami • poczucie odpowiedzialności za kreowanie wizerunku firmy w sieci i budowę zaufania na rynku.
Drukuj do PDF