Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. C+E z egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/52625/577994
Cena netto 2 345,00 zł Cena brutto 2 345,00 zł
Cena netto za godzinę 90,19 zł Cena brutto za godzinę 90,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 26
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-08 Termin zakończenia usługi 2020-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-03
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uczestnik po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje prawo jazdy kat. CE wydane przez odpowiedni dla jego zamieszkania Urząd Miasta/Starosta/Prezydent Miasta.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Prezydent Miasta/Starosta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK Telefon +48 661 363 097
E-mail oskstrazak@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik kursu zdobędzie odpowiednie umiejętności i uprawnienia do prowadzenia zespołu pojazdów składający się z pojazdu samochodowego, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i przyczepy.


Drukuj do PDF