Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie ustalenia strategicznych założeń rozwoju przedsiębiorstwa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/7300/577595
Cena netto 6 341,46 zł Cena brutto 7 800,00 zł
Cena netto za godzinę 132,11 zł Cena brutto za godzinę 162,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-29 Termin zakończenia usługi 2020-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-29
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Usługi Finansowe "INVEST" Lidia Lis - Bobrowicz
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA ROZWADOWSKA Telefon 533410155
E-mail a.rozwadowska@investgroup.consulting
Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa doradztwa strategicznego ma na celu w szczególności zaplanowanie, zoptymalizowanie oraz zmodyfikowanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie wdrożenie procesów przyczyniających się do maksymalizacji efektów i minimalizacji kosztów jego funkcjonowania.Wdrożone zastosowania mają przyczynić się do wzrostu klientów o minimum 20% oraz zapewnić wzrost przychodów w okresie 12 miesięcy.
Cel edukacyjny
Celem usługi jest poznanie technik i metod definiowania celu firmy i jej strategii. Poznanie zasad wyznaczania celów pracowników firmy. Nabycie umiejętności identyfikowania szans i zagrożeń na rynku. Poznanie metody definiowania strategii i celów firmy. Uczestnik będzie posiadał kompetencje umożliwiające przyjmowanie proinnowacyjnych postaw oraz rozwinie potencjał samodoskonalenia się w zakresie kreowania strategicznych założeń rozwoju przedsiębiorstwa. Umiejętność identyfikowania i analizowania problemów strategicznych organizacji, stosowania nowoczesnych i zaawansowanych metod zarządzania strategicznego i analizy strategicznej, projektowania i tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych trafnie określające ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych, identyfikowanie zjawisk i trendów gospodarczych oraz określenie szans i zagrożeń istniejących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Po zakończeniu usługi uczestnik będzie posiadał: Wiedzę: Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie opracowywania strategii rozwoju firmy, doskonalenia oferty rynkowej i prorynkowego kształtowania elementów modelu biznesowego, a także na temat tego, jak badać konkurencję i budować konkurencyjność oraz jak dzięki tym działaniom poprawiać satysfakcję klientów. Umiejętności: Uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykonywać prace związane z ustaleniami strategicznych założeń rozwoju przedsiębiorstwa, doskonaleniem oferty rynkowej i prorynkowym kształtowaniem elementów modelu biznesowego oraz działań niezbędnych do utrzymania płynności firmy. Będzie potrafił w szczególności wyznaczać docelowy segment rynku, określać tworzoną w ofercie wyróżniającą wartość rynkową, ustalać kanały dystrybucji oraz ceny produktów, kształtować działania promocyjne a także jak wykorzystać posiadane narzędzia zasoby kadrowe finansowe, celem utrzymania firmy na rynku.. Kompetencje społeczne: Uczestnik będzie posiadał kompetencje umożliwiające przyjmowanie prorynkowych i proinnowacyjnych postaw oraz rozwinie potencjał samodoskonalenia się w zakresie wprowadzania zmian uatrakcyjniających ofertę rynkową firmy a tym samym uzyskanie efektywności ekonomiczno- finansowej.
Drukuj do PDF