Kategorie usług
 
Menu

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA na potrzeby projektu AKADEMIA MENADŻERA MŚP – MAŁA FIRMA - MAKROREGION 2 [USŁUGA ZDALNA]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/29/13873/575830
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 282,35 zł Cena brutto za godzinę 347,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-07-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-05
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Małgorzata Heinrich Telefon +48 883 329 608
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie doradztwa w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, po którym zostanie sporządzona diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Jej celem jest analiza strategiczna przedsiębiorstwa pod kątem stanu bieżącego i stanu docelowego opierającego się o cele biznesowe i strategiczne przedsiębiorstwa oraz analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Ich celem będzie określenie obszarów wymagających interwencji, aby zrealizować strategię z perspektywy finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych i rozwoju. Celem biznesowym analizy jest również analiza kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii biznesowej firmy, celów rozwojowych oraz poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie określenia luk kompetencyjnych oraz niezbędnych potrzeb edukacyjnych i zakresu merytorycznego usług, zgodnych z opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.


Drukuj do PDF