Kategorie usług
 
Menu

Zaawansowane techniki sprzedaży produktów PREMIUM w stomatologii


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/28/30523/575129
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 227,27 zł Cena brutto za godzinę 227,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OZGA CONSULTING COMPANY Marta Ozga
Osoba do kontaktu Marta Ozga Telefon 501161301
E-mail marta.ozga@ozgaconsulting.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy dla uczestników szkolenia jest osiągnięcie i przekroczenie planów sprzedażowych firmy oraz zbudowanie indywidualnych strategii działania każdego z handlowców i osób pracujących w obsłudze recepcji. Celem jest także podniesienie efektywności prowadzonych działań sprzedażowych oraz wyższa skuteczność przechodzenia przez każdy z etapów lejka sprzedażowego i wyższa skuteczność prowadzonych rozmów oraz wyższej jakości obsługi klientów, tak aby klienci byli skłonni polecać usługi znajomym. Ważnym celem jest zrozumienie i integracja zadań wokół wspólnego celu w całym zespole sprzedażowym, obsługowym (recepcja) i około sprzedażowym (pracownicy firmy mający kontakt z klientem), tak aby wspólne działania prowadziły do podniesienie efektywności sprzedaży całego zespołu. Cele biznesowe w podsumowaniu: 1) podniesienie efektywności obsługi, sprzedaży oraz optymalizacja lejka sprzedażowego 2) rezultatem będzie wykonanie lub przekroczenie planu sprzedaży, 3) Konstrukcja szkolenia powoduje, że uczestnik poznaje krok po kroku umiejętności i techniki, które umożliwią mu osiągnięcie celu oraz zbudowanie pozytywnych przekonań o własnych umiejętnościach sprzedażowych, co przyczynia się do wiary w to, że cel może zostać osiągnięty, 4) osiągnięcie planu sprzedaży daje satysfakcję i poczucie sprawczości w całym zespole obsługowo-sprzedażowym oraz daje możliwości rozwoju firmie i nowy punkt startu do realizacji założonych strategii sprzedaży i rozwoju, 5) pierwsze wyniki wzrostu sprzedaży oraz optymalizacji lejka sprzedażowego będą już widoczne w trakcie trwania szkolenia, na zakończenie cyklu szkoleniowego będą podsumowane wyniki i wszystkie ich składowe.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu zbudować wiedzę z zakresu sprzedaży produktów i usług PREMIUM. Wiedza i techniki na szkoleniu będą przekazywane w oparciu o sprawdzone narzędzia i techniki systemu sprzedaży wg Sandlera oraz systemu Challenger Sales. Uczestnicy otrzymają wiedzę, jak pracować z potrzebami klienta, jak prowadzić rozmowę, żeby to klient sam pokonywał własne obiekcje i sam budował wartość dodaną z usługi, która planuje zakupić. Duży nacisk w szkoleniu kładziony będzie w szczególności na narzędzia i techniki sprzedaży bezpośrednio u klienta oraz sprzedaży telefonicznej, wraz z praktycznymi ćwiczeniami i rozmowami z realnymi klientami. Szkolenie opiera się na 5 filarach, które pozwolą nabyć nowe umiejętności w zakresie: 1) sprzedaży telefonicznej i skutecznego zaproszenia klienta do centrum stomatologicznego, 2) sprzedaży klientowi usług up-sell i x-sell w centrum stomatologicznym, 3) jak budować wartość dodaną, tak aby nie trzeba było grać tylko ceną produktu i usługi, 4) umiejętności w zakresie budowania i pracowania z osobowością, która sprzedaje w oparciu o sprawdzony model Analizy Transakcyjnej, 5) jak budować relacje podczas obsługi klienta, które przekładają się bezpośrednio na polecenia i sprzedaż. Dzięki wiedzy i umiejętnościom, uczestnik nabędzie nowe kompetencje profesjonalnego sprzedawcy i pracownika obsługi klienta, pozwalające zbudować nowe postawy sprzedażowe, nowe poczucie sprawczości i wyniki w sprzedaży, zgrać i zsynchronizować działania w całym zespole oraz pozwoli zbudować w pełni profesjonalny zespół obsługi i sprzedaży w firmie dający jakość i nowe poczucie hospitality swoim klientom.


Drukuj do PDF