Kategorie usług
 
Menu

Microsoft Excel – Tabele przestawne


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/28/13089/574872
Cena netto 290,00 zł Cena brutto 356,70 zł
Cena netto za godzinę 48,33 zł Cena brutto za godzinę 59,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-28 Termin zakończenia usługi 2020-07-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-24
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narzędziem umożliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych źródłowych. Dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej możliwe jest przekształcenie znacznej ilości wierszy i kolumn w sensownie zaprezentowane raporty.


Drukuj do PDF