Pomoc
Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/05/19/10510/57332
Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł
Cena netto za godzinę 13,64 zł Cena brutto za godzinę 13,64
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-19 Termin zakończenia usługi 2018-04-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-18 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-19
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Logistyka
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uprawnienie do zaliczonym egzaminie wydaje Urząd Dozoru Technicznego
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Marcin Macuda Telefon 33 812 53 52
E-mail bielsko@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym, nazywanych dalej wózkami. EFEKTY KSZTAŁCENIA Absolwent kursu zna: – zasady i kryteria podziału wózków, – budowę wózków, z uwzględnieniem zachodzących w nich zjawisk fizycznych i chemicznych oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji, – możliwe zagrożenia związane z eksploatacją wózka i wykorzystywanym źródłem energii oraz sposoby zapobiegania im, – skutki przebywania w wymuszonej pozycji ciała, – zakres czynności do wykonania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz w trakcie kierowania wózkiem, – zasady bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem palnym oraz przepisy obowiązujące przy ich magazynowaniu i użytkowaniu, – rodzaje jednostek ładunkowych oraz zasady ich bezpiecznego przewożenia i składowania, – znaki bezpieczeństwa w zakładach pracy i oznakowanie ładunków, – zakres stosowania Ustawy o dozorze technicznym, procedury nadzoru nad urządzeniami technicznymi oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności. Posiada umiejętności: – rozpoznania i wstępnej lokalizacji usterek i nieprawidłowości, – bezpiecznego użytkowania wózka biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, warunki sanitarne, pożarowe, wybuchowe oraz przewóz towarów niebezpiecznych, – codziennej obsługi wózka przed i po zakończeniu pracy, – dokumentowania wykonanych czynności i stanu technicznego wózka, – bezpiecznej i prawidłowej wymiany butli z gazem palnym, tankowania paliwa oraz podłączenia baterii wózka do prostownika, – dobrania odpowiedniego rodzaju wózka w zależności od miejsca pracy, jej rodzaju oraz rodzaju ładunku, – bezpiecznego przewozu i składowania ładunków w różnych warunkach pracy, – ergonomicznego dostosowania swojego miejsca pracy, – koordynowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznym wykonywaniem czynności i podzielnością uwagi
Drukuj do PDF