Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych


Informacje o usłudze
Numer usługi2017/05/19/10510/57332
Cena netto 550,00 zł Cena brutto 550,00 zł
Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2017-06-28 Termin zakończenia usługi 2017-07-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2017-06-21
Maksymalna liczba uczestników -
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Nazwa oddziału/filii Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
Osoba do kontaktu Marcin Macuda Telefon 33 812 53 52
E-mail bielsko@zdz.katowice.pl Fax 33 812 53 52
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym, nazywanych dalej wózkami. EFEKTY KSZTAŁCENIA Absolwent kursu zna: – zasady i kryteria podziału wózków, – budowę wózków, z uwzględnieniem zachodzących w nich zjawisk fizycznych i chemicznych oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji, – możliwe zagrożenia związane z eksploatacją wózka i wykorzystywanym źródłem energii oraz sposoby zapobiegania im, – skutki przebywania w wymuszonej pozycji ciała, – zakres czynności do wykonania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz w trakcie kierowania wózkiem, – zasady bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem palnym oraz przepisy obowiązujące przy ich magazynowaniu i użytkowaniu, – rodzaje jednostek ładunkowych oraz zasady ich bezpiecznego przewożenia i składowania, – znaki bezpieczeństwa w zakładach pracy i oznakowanie ładunków, – zakres stosowania Ustawy o dozorze technicznym, procedury nadzoru nad urządzeniami technicznymi oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności. Posiada umiejętności: – rozpoznania i wstępnej lokalizacji usterek i nieprawidłowości, – bezpiecznego użytkowania wózka biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, warunki sanitarne, pożarowe, wybuchowe oraz przewóz towarów niebezpiecznych, – codziennej obsługi wózka przed i po zakończeniu pracy, – dokumentowania wykonanych czynności i stanu technicznego wózka, – bezpiecznej i prawidłowej wymiany butli z gazem palnym, tankowania paliwa oraz podłączenia baterii wózka do prostownika, – dobrania odpowiedniego rodzaju wózka w zależności od miejsca pracy, jej rodzaju oraz rodzaju ładunku, – bezpiecznego przewozu i składowania ładunków w różnych warunkach pracy, – ergonomicznego dostosowania swojego miejsca pracy, – koordynowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznym wykonywaniem czynności i podzielnością uwagi


Drukuj do PDF