Kategorie usług
 
Menu

Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/22/5572/571857
Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł
Cena netto za godzinę 57,50 zł Cena brutto za godzinę 70,73
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-24 Termin zakończenia usługi 2020-06-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa E. Tarnas - Szwed Sp. j.
Osoba do kontaktu Dział Realizacji Szkoleń CE2 Telefon 81 442 06 01
E-mail szkolenia@ce2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Na szkoleniu uczestnik w przystępny sposób pozna: - Aktualne normy, metody pomiaru i wymagania prawne dla oceny ekspozycji zawodowej na hałas, środowisk cieplnych umiarkowanych, gorących i zimnych, drgań o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka, - Aktualne wymagania i normy dotyczące pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów i czynników chemicznych, - Przepisy prawne niezbędne w ocenie oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz, Przepisy prawne niezbędne w ocenie ciężkości pracy za pomocą wydatku energetycznego, - Wymagania dla wyposażenia pomiarowego, potwierdzenia sprawności, spójności pomiarowej, - Metody szacowania niepewności i zasady podawania i zapisu wyniku z niepewnością. Ponadto nabędzie umiejętności samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF