Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. D1, D, D1+E, D+E


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/21/7167/571217
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 21,43 zł Cena brutto za godzinę 21,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-15 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-05
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK
Osoba do kontaktu ODZ Paterek Telefon +48 668548077
E-mail sylwia.kolenda@odzpaterek.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie osoby ubiegającej się o uprawnienia na przewóz rzeczy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu rzeczy.
Drukuj do PDF