Kategorie usług
 
Menu

Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/20/10142/570554
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 845,00 zł
Cena netto za godzinę 93,75 zł Cena brutto za godzinę 115,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-20 Termin zakończenia usługi 2020-10-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-13
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.
Osoba do kontaktu Anna Zielińska Telefon +48 22 250 22 82
E-mail info@hillway.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Niektórzy inwestorzy wychodząc z założenia, że dane aktywa są warte dokładnie tyle ile w danym momencie są w stanie zapłacić. Podczas wyceny wartości kierują się względami emocjonalnymi czy estetycznymi. Wycena wartości przedsiębiorstwa nie powinna opierać się wyłącznie na przeświadczeniu, że w przyszłości znajdzie się inwestor, który będzie w stanie zaoferować wyższą cenę. Opierając cenę aktywa jedynie na założeniu, że w przyszłości ktoś będzie skłonny zapłaci za nie wyższą cenę może okazać się bardzo kosztowe. Dokonując zakupu przewartościowanego przedsiębiorstwa inwestor nie powinien oczekiwać dalszego wzrostu jego wartości. Rynek w przyszłości zweryfikuje wartość przedsiębiorstwa, a inwestor poniesie koszty niewiedzy na temat faktycznej wartości w momencie zakupu. Podstawową zasadą każdego inwestora powinno być założenie, że nie należy kupować aktywów po cenie wyższej niż ich realna wartość. Cena jaką inwestor jest w stanie zapłacić za dane aktywo nie powinna być wyższa niż oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo. Przedstawiona zasada wydaje się być bardzo oczywista oraz logiczna, nawet banalna, jednak często inwestorzy zdają się o niej zapominać lub, co bardziej niepokojące, lekceważyć ją. Wartość wyceny spółki zależy w znacznej mierze od kilku czynników. Kłopotliwe staje się określenie znaczenia danego czynnika, które zmienia się w zależności m.in. od branży w jakiej działa wyceniana spółka. Ponadto nacisk na znaczenie poszczególnych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa będzie się zmieniał w zależności od fazy rozwoju na jakim znajduje się firma. Dla spółek dopiero rozpoczynających działalność znaczenie będzie miała dynamika przychodów, okres po jakim osiągnięte zostaną marże docelowe czy prawdopodobieństwo przetrwania spółki. Dla wartości przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem istotne natomiast będzie prawdopodobieństwo niewypłacalności, skutki ogłoszenia upadłości czy wartość możliwa do osiągnięcia przy założeniu kontynuowania działalności.


Drukuj do PDF