Kategorie usług
 
Menu

General English – indywidualny kurs języka angielskiego, poziom B1 – forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/20/11816/570468
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-02 Termin zakończenia usługi 2020-11-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-28
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SHT ANNA JASZCZEWSKA-DOMAGAŁA
Osoba do kontaktu Aleksandra Witkowska Telefon 518670427
E-mail biuro@drenglish.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego, to znaczy słuchania, mówienia, czytani8a i pisania do poziomu B1 (Intermediate) zgodnie ze skalą biegłości językowej wyróżnionej przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference). Szkolenie skierowane jest do osób, które znają język angielski na poziomie A2 lub B1. Celem szkolenia jest nauczenie uczestnika swobodnej umiejętności komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach codziennych tj. mówienie o swoich planach, uzasadnienie swoich racji podczas rozmowy, swobodnych konwersacji na temat pracy, czasu wolnego, rozmowy podczas podróży, zamawianie jedzenia w restauracjach, opisywanie doświadczeń, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii.


Drukuj do PDF