Kategorie usług
 
Menu

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/18/8282/568911
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 78,13 zł Cena brutto za godzinę 96,09
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-20 Termin zakończenia usługi 2020-08-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Martyna Piorun Telefon +48 790 666 923
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy będzie znał i rozumiał zagadnienia: * planowanie przestrzenne w procesie budowlanym, * kluczowe pojęć w Prawie Budowlanym * dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych * przebieg procesu budowlanego * oddanie obiektu do użytkowania * samowola budowlana i jej konsekwencje * konserwator zabytków w odniesieniu do inwestycji budowlanych W zakresie umiejętności będzie potrafił: - wykorzystywać do wykonywania zadań uregulowania prawne zawarte w ustawach, rozporządzeniach i normach - komunikować się z otoczeniem zawodowym i uzasadniać swoje stanowisko. W zakresie kompetencji społecznych będzie gotów do: - aktywnego dzielenia się wiedzą i innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi procesu inwestycyjnego w budownictwie, - wymagania od innych przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej w budownictwie.


Drukuj do PDF