Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie "QGIS w zarządzaniu kryzysowym"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/12/13021/566323
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł
Cena netto za godzinę 85,00 zł Cena brutto za godzinę 104,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-12 Termin zakończenia usługi 2020-08-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-04
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GIS SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marta Namysłowska Telefon +48 570 979 682
E-mail marta.namyslowska@gis-support.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia “QGIS w zarządzaniu kryzysowym” jest podniesienie kompetencji i jest przekazanie wiedzy na temat możliwości programu QGIS związanych z codziennymi pracami osób związanych z zarządzaniem kryzysowym. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie miał uporządkowaną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej, danych przestrzennych oraz rozszerzy swoje umiejętności obsługi oprogramowania QGIS. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnik będzie potrafił sprawnie otworzyć pliki z danymi z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. BDOT10k w formacie GML), dane z Wód Polskich w SHP i wyświetlić je razem z danymi własnymi na jednej mapie. Dodatkowo uczestnicy poznają podstawowe narzędzia analiz przestrzennych (bufory, analizę przecięć), dzięki którym będą mogli odpowiadać na pytania: jak dużo ludzi mieszka w strefie zagrożonej zalaniem, gdzie znajdują się najbliższe miejsca zbiórki itp. Uczestnicy dowiedzą się również jak sprawnie współpracować z geoportalami oraz jak wykonać i wydrukować poprawną mapę. Osoba, która ukończyła szkolenie będzie posiadała zdolność korzystania z programu QGIS w sposób efektywny, optymalny i kreatywny. Zapozna się ze sposobami wczytywania danych (wektor, raster, WMS, WFS) do QGIS, podpinania danych udostępnianych w geoportalach (geoportal.gov.pl, e-mapa.net) do QGIS, dokonywania edycji i symbolizacji danych. Zdobędzie niezbędną wiedzę do lepszej pracy w zarządzaniu, inwentaryzacją infrastruktury. Uczestnik nabędzie również umiejętność pozyskiwania i porządkowania danych. Dzięki szkoleniu wykształci również umiejętność sprawnego komunikowania i opisu problemów technicznych. Istotnymi są także nabyte umiejętności samodzielnej pracy w programie QGIS oraz posiadanie świadomości samokształcenia w tym zakresie i planowania prowadzonych prac.


Drukuj do PDF