Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie “QGIS w analizie nieruchomości”


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/11/13021/565996
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł
Cena netto za godzinę 85,00 zł Cena brutto za godzinę 104,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-18 Termin zakończenia usługi 2020-11-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GIS SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marta Namysłowska Telefon +48 570 979 682
E-mail marta.namyslowska@gis-support.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia “QGIS w analizie nieruchomości” jest podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie stosowania narzędzi QGIS w procesie analiz nieruchomości. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie miał uporządkowaną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej, prezentowania danych przestrzennych oraz rozszerzy swoje umiejętności obsługi oprogramowania QGIS. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnik będzie wiedział jak prawidłowo zastosować narzędzia QGIS w swojej codziennej pracy, a także pozna zaawansowane możliwości wyświetlania i integracji różnych danych dla konkretnej lokalizacji oraz graficzną prezentację analiz rynkowych – wykonywanie map poziomu cen nieruchomości na określonym obszarze. Osoba, która ukończyła szkolenie będzie posiadała zdolność korzystania z programu QGIS w sposób efektywny, optymalny i kreatywny. Dodatkowo oprócz aspektów związanych z gromadzeniem i wizualizacją danych, zostaną przeprowadzone ćwiczenia, mające zoptymalizować dotychczasową pracę w QGIS, poprzez stosowanie modelarza graficznego czy przetwarzania wsadowego. Uczestnik nabędzie również umiejętność pozyskiwania i porządkowania danych. Dzięki szkoleniu wykształci również umiejętność sprawnego komunikowania i opisu problemów technicznych. Istotnymi są także nabyte umiejętności samodzielnej pracy w programie QGIS oraz posiadanie świadomości samokształcenia w tym zakresie i planowania prowadzonych prac.


Drukuj do PDF