Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona Uzupełniająca w zakresie Prawa Jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/11/17247/565986
Cena netto 1 081,00 zł Cena brutto 1 081,00 zł
Cena netto za godzinę 23,00 zł Cena brutto za godzinę 23,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 47
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-25 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-24
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs "kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób i rzeczy" 140godz
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon
Osoba do kontaktu Kinga Wiatr Telefon 14 696 69 29
E-mail oskwiraz.tarnow@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do Egzaminu Państwowego w zakresie tematycznym przeprowadzonego kursu oraz nabycie wiedzy na temat przepisów obowiązujących kierowców wykonujących przewóz rzeczy, a także umiejętności doskonalenia techniki jazdy, kultury zachowania wobec innych uczestników ruchu drogowego, reprezentowania pracodawcy.
Drukuj do PDF