Kategorie usług
 
Menu

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/11/8282/565458
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 78,13 zł Cena brutto za godzinę 96,09
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-21 Termin zakończenia usługi 2020-09-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 577-177-547
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu przepisów prawnych prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącego nieruchomości. Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem Kompetencje społeczne : - Zdobędzie umiejętność samokształcenia się w zakresie wiedzy z przepisów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF