Kategorie usług
 
Menu

Zaawansowane techniki sprzedaży w tym sprzedaży on-line (usługa zdalna)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/07/30523/564302
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OZGA CONSULTING COMPANY Marta Ozga
Osoba do kontaktu Marta Ozga Telefon +48 501 161 301
E-mail marta.ozga@ozgaconsulting.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy dla uczestników szkolenia jest bardzo ambitny i polega na stworzeniu dzięki wiedzy i wytycznym własnego produktu cyfrowego, do sprzedaży on-line. Każdy z uczestników zaplanuje własną strategię działania, wyprodukuje własną usługę cyfrową i umieści ją na komercyjnych platformach sprzedażowych. Celem jest zbudowanie wiedzy, przećwiczenie umiejętności tak, aby zaistnieć na rynku sprzedaży on-line i wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności w budowaniu nowego kanału sprzedaży usług danej firmy. Zbudowanie kanału sprzedaży on-line pozwoli firmie stabilnie rozwijać się i sprzedawać swoje produkty niezależnie od sytuacji rynkowej oraz pozwoli na zmniejszenie kosztów dojazdu i utraty czasu na sprzedaż jeden do jeden, co ma również przełożyć się na większy obrót i zysk firmy.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu zbudować wiedzę z zakresu sprzedaży produktów i usług w oparciu o sprawdzone narzędzia i techniki sprzedaży wg Sandlera. Uczestnicy otrzymają wiedzę, jak pracować z potrzebami klienta, jak prowadzić rozmowę, żeby to klient sam pokonywał własne obiekcje i sam budował wartość dodaną z usługi, która planuje zakupić. Duży nacisk w szkoleniu kładziony będzie w szczególności na narzędzia i techniki sprzedaży on-line, czyli jak budować grupę zaangażowanych fanów, którzy sami chętnie dokonają zakupu produktów i usług on-line. Szkolenie opiera się na 4 filarach 1) sprzedaż, 2) sprzedaż on-line, 3) pozycjonowanie korzyści produktu i usługi – unikalny wyróżnik, 4) umiejętności miękkie, czyli budowanie historii sprzedażowych i sprzedaży jeden do wielu.


Drukuj do PDF