Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie "Bazy danych w QGIS"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/28/13021/560362
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł
Cena netto za godzinę 85,00 zł Cena brutto za godzinę 104,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-26 Termin zakończenia usługi 2020-08-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-19
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GIS SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marta Namysłowska Telefon +48 570 979 682
E-mail marta.namyslowska@gis-support.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest dostarczenie kompetencji w zakresie wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej do pozyskiwania, analizowania i przechowywania informacji przestrzennej w pracy. Pozyska również informacje, z zakresu administrowania oraz zaawansowanego wykorzystywania baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem bazy PostGIS. Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie korzystania z narzędzi GIS. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu kursant zapozna się z oprogramowaniem QGIS. Efektem odbytego szkolenia będzie nabycie umiejętności technicznych oraz kompetencji społecznych m.in. zdolności do odpowiedzialnej działalności z wykorzystaniem baz danych w pracy z danymi geograficznymi. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwój umiejętności pozwalających w sposób świadomy i odpowiedzialny sprawnie posługiwać się dokumentacją i poszukiwać informacji o bardziej zaawansowanych funkcjach bazy PostGIS.


Drukuj do PDF