Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Mentoring w organizacji–certyfikowany kurs VCC


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/11147/553098
Cena netto 9 700,00 zł Cena brutto 9 700,00 zł
Cena netto za godzinę 121,25 zł Cena brutto za godzinę 121,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-09 Termin zakończenia usługi 2020-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak,dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak,procesy kształcenia oraz walidacji są realizowanie z zapewnieniem rozdzielności funkcji.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
• Rozwój, pogłębienie i wykorzystanie swojej wiedzy do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej; • Analizowanie problemów oraz dobieranie możliwie optymalnych metod ich rozwiązania podczas sesji mentorskich; • Rozpoznawanie problemów i konfliktów oraz umiejętne znajdywanie rozwiązania podczas sesji mentorskich; • Stosowanie skutecznej komunikacji podczas prowadzenia sesji mentorskich; • Zarządzanie sobą i procesem mentorskim, za który odpowiada; • Zwiększanie świadomości siebie i swojego ciała, głosu, wywierania wpływu mentee; • Formułowanie celów procesu mentorskiego; • Motywowanie mentee do działania i realizowania celów; • Wykorzystanie narzędzi do sesji mentorskich; • Tworzenie programów mentorskich oraz prowadzenie ewaluacji działań; • Zarządzanie czasem – w obszarze prowadzenia sesji mentorskich oraz całego procesu mentoringu.
Drukuj do PDF