Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Rozwiązywanie konfliktów-Menadżer mediatorem.Akademia Menadżera MiŚP Edukacja zdalna


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/11147/553096
Cena netto 5 800,00 zł Cena brutto 5 800,00 zł
Cena netto za godzinę 145,00 zł Cena brutto za godzinę 145,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-09 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak-wydany dokument zawiera opis kwlaifikacji
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak-proces kształcenia i walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Tak-dokument jest rozpoznawalny w branży
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Rozwiązywanie konfliktów to kompetencja o charakterze interpersonalnym z zakresu skuteczości menedżera mająca znaczenie dla jego efektywności jak róznież stanowiąca istotny element przeciwdziałający powstawaniu patologii organizacyjnych takich jak mobbing czy dyskryminacja.Konflikty interpersonalne mogą pełnić funkcję zarówno pozytywą jak również prowadzić do nadmiernego stresu,obniżenia satysfakcji oraz zwolnień z pracy.W przypadku menedżera w organizacji to najczęściej na nich leży odpowiedzialność za kształtowanie relacji interpersonalnych pomiędzy pracownikami. Menędżer może być zarówno jedną ze stron konfliktu jak i być zaangażowany w konflikt pomiędzy pracownikami.W obu przypadkach jego postawy wpływają na kształtowanie kultury organizacynej sprzyjącej budowaniu dialogu czy też nie.Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu konstruktywnego zarządzania konfliktami i przeciwdziałania konfliktom w organizacji.Szkolenie uczy zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie zarządzającej konfliktem. Otwiera również możliwość wspierania programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w zarządzaniu zespołem.
Drukuj do PDF