Kategorie usług
 
Menu

Szkoła Trenerów z zakresu makijażu permanentnego - MODUŁ VI - edycja 7


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/11324/552809
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 285,71 zł Cena brutto za godzinę 285,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-10-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-16
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SIMITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Dorota Łapińska Telefon +48 570968686
E-mail d.lapinska@simitu.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia "Szkoła Trenerów z zakresu makijażu permanentnego - MODUŁ VI" jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się narzędziami marketingu sieciowego oraz wykorzystywania kanałów komunikacyjnych skutecznych dla działań marketingowych w branży BEAUTY. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadał wiedzę i umiejętność jej przekazywania w zakresie zasad budowania obecności firmy w sieci, zasad skutecznego wyróżniania firmy w sieci, będzie potrafił przekazać wiedzę na temat doboru odpowiednich narzędzi marketingowych do komunikacji z klientem, będzie potrafił przekazać wiedzę i umiejętności planowania efektywnych metod komunikacji z klientem oraz doboru odpowiedniej strategii konkurowania w sieci. Na poziomie kompetencji społecznych będzie posiadał umiejętność samokształcenia, będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, będzie posiadał umiejętność budowania relacji z klientem oraz przyjmowania odpowiedzialności za kształtowanie wizerunku i budowanie marki. 


Drukuj do PDF