Kategorie usług
 
Menu

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - KURS DZIENNY (kod zawodu 121102) - Usługa zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/06/8058/552446
Cena netto 3 990,00 zł Cena brutto 3 990,00 zł
Cena netto za godzinę 24,33 zł Cena brutto za godzinę 24,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 164
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-10 Termin zakończenia usługi 2020-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-04
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Strzelczyk Telefon 664 930 935
E-mail magdalena.strzelczyk@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia przygotowanie kadry finansowo-księgowej do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego lub świadczenia usług księgowych na podstawie umów cywilnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i podstaw ZUS; - uczestnik będzie znał zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce; - uczestnik będzie znał reguły nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego; - uczestnik będzie posiadał umiejętności rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych; - uczestnik będzie posiadał wiedze dotyczącą prowadzenia rachunkowości jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek w sytuacjach szczególnych; - uczestnik będzie posiadał umiejętności umożliwiających efektywne prowadzenie biura rachunkowego lub kancelarii podatkowej; - uczestnik będzie posiadał umiejętności pracy księgowego na stanowiskach decyzyjnych; - uczestnik będzie znał zasady analizy, interpretacji i prezentacji obowiązujących aktów prawnych, które mają istotny wpływ na pracę głównego księgowego; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z prowadzeniem biura rachunkowego oraz świadczenia usług księgowych;  - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
Drukuj do PDF