Kategorie usług
 
Menu

Angielski - poziom B1.1 - Kierunek Kariera - 60 h - pon/śr 19:30-21:00


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/05/02/13528/54718
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 900,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2017-06-05 Termin zakończenia usługi 2017-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-05-02 Termin zakończenia rekrutacji 2017-06-02
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły poziom A2. Osoba po ukończeniu szkolenia na poziomie B1.1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych pod warunkiem, że wypowiedź jest artykułowana wyraźnie i ze znanym mu akcentem. Potrafi opisać (pisemnie lub ustnie) prawdziwe lub wymyślone zdarzenia, pisać relacje z przeżyć i doświadczeń. Źródło: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf - oficjalny dokument Rady Europy na temat poziomów językowych
Drukuj do PDF